İnternetin Alışkanlıklar Üzerinde Etkisi

Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağı olarak tanımlanan internet, insanlar için gittikçe daha fazla önem kazanmakta, yaşamımıza girerek alışkanlıklarımızı etkilemektedir. İnternetin alışkanlıklarımız üzerine etkisini ölçmek amacıyla yapılan bu çalışma bir alan araştırmasıdır. 2000 yılı Aralık ayında yapılan bu kesitsel araştırmanın anketi, Edirne ili Merkez İlçe’de hizmet veren 40 internet kafede toplam 450 kullanıcıyla yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. pendik escort Araştırmanın sonucuna göre, dünyada ve Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısı hızla artmaktadır. Türkiye’de internet kullanıcılarının çoğalmasında son iki yılda sayıları hızla artan ve en ücra kasabalara kadar yayılan internet kafelerin de etkisi vardır. Çünkü internet kafeler yaş, sosyal sınıf ve mekan açısından kullanıcılara daha geniş olanak sağlamaktadır. Saatlerce ekran karşısına oturup, internetin dalgalı denizlerinde sörf yapan kafelerdeki Türk kullanıcılar interneti bilinçsiz olarak tüketmektedirler. anadolu yakası escort Dünyanın her tarafındaki her çeşit bilgiye kolay, ucuz ve hızlı erişim olanağı sağlayan internette kullanıcılar daha fazla oyun, arkadaş bulma, müzik, erotizm-pornografi gibi siteleri ziyaret etmekte, saatlerini yararlı kullanamamaktadırlar. İnternet kullanıcıları interneti kullanmaya başlamadan önce edindikleri televizyon izleme, gazete ve dergi okuma, kitap okuma, ders çalışma, arkadaşlarıyla buluşup sohbet etme, ailelerine zaman ayırma gibi bazı faydalı alışkanlıklara artık daha az zaman ayırmaktadırlar. Saatlerce sanal ortamda iletişim kuran internet kullanıcıları gittikçe yüz yüze sıcak iletişimden de uzaklaşmaktadırlar. Kullanıcıların internet kullanımı radyo dinleme, sinemaya ve eğlence yerine gitme alışkanlıklarını pek fazla etkilememektedir. İnternet kullanımına ayrılan zaman arttıkça televizyon, gazete ve dergi gibi kitle iletişim araçlarına olan ilgi de azalmaktadır. Son dönemlerde üç binden fazla çalışanın işten atıldığı, birçok gazetenin kapatıldığı, tirajların düştüğü medyada yaşanan krize etki olarak diğer nedenlerin (ekonomik kriz, nitelikli işgücüne verilmeyen değer, niteliksiz yayınlar vb. gibi) yanında internete olan ilginin artması da gösterilebilir. Medyanın yayın politikasının yeniden gözden geçirmesi açısından da bu durum önemlidir. istanbul escort Reklam mesajının hedef tüketicide etkili olabilmesi ve istenilen amacı ulaşabilmesinde, satış mesajının şekillendirilmesi olan stratejinin önemi tartışılmazdır. Her mal veya hizmet için farklı strateji kullanılmasının gerekli olduğu konusunda görüş birliği olduğu günümüzde, etkili bir strateji belirlemek için çeşitli faktörleri dikkate almak, başarılı bir reklam için önemli hale gelmiştir. Reklam amaçları doğrultusunda reklam mesajının belirlenmesi ve reklam planlaması ile ilgili konularda temel kararların tümünü ifade eden strateji, reklamın başlangıç noktasını teşkil etmektedir. Reklam için bir rehber olarak, reklam mesajında mal veya hizmet ile ilgili söyleneceğini belirten bir özellik gösteren reklam stratejisinin başarılı olabilmesi için stratejiyi etkileyen faktörlerin dikkate alınması ve değerlendirilmesi önemlidir. maltepe escort

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x